Google+

DIŞ CEPHE MANTOLAMA

Dış Cephe Mantolama  Nedir ?

Dış cephe mantolama kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ıs transferini azaltma işlemine dış cephe mantolama denir.DIŞ CEPHE MANTOLAMA  ( ISI YALITIM SİSTEMİ )  NEDEN  GEREKLİDİR ?

Binalarda ısı yalıtımı sağlamak amacıyla önerilen duvarların içeriden yalıtımı veya sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle,  ısı köprülerinin engellenmesi mümkün  değildir.
Oysa, Dış cephe mantolama  sistemleri, hem duvar elemanlarının oluşturduğu yüzeyleri hem de kolon, kiriş vb. betonarme alanları yalıtarak, ısı köprülerini  ortadan kaldırır ve yalıtımdan en etkin netice alınmasını sağlar. Böylece daha az enerji ile istenilen konfor şartlarına ulaşılabilir.
Ayrıca, Dış cephe  mantolama sistemleri , yapı bileşenlerinde ısı  farklılıklarından oluşabilecek genleşme ve büzülme gibi fiziksel değişimleri önler. Duvar kesitindeki  gerilmeleri , çatlakları , korozyon vb. yapı hasarlarını engelleyerek daha güvenli ve uzun ömürlü binalar oluşturur.
Tüm bu etkenlerden dolayı  dış cephe  mantolama  binalar için oldukça gerekli bir sistemdir.

Dış cephe mantolama malzemeleri nelerdir?

Dış cephe mantolama  malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak;

Duvar, döşeme ve çatılarda; Taşyünü, EPS, XPS, Karbonlu EPS ve poliüretan levhalar
Pencerelerde; ısı, güneş ve ısı + güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar,
Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Isı iletkenlik Katsayısı λ(W/mk) Nedir ?

Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Aşağıda farklı ürün grubuna göre ısı iletkenlik katsayıları görebilirsiniz;
 
Demir λ=58,00 W/mK
Betonarme λ= 2,10 W/mK
Tuğla λ= 0,45 W/mK
Ahşap λ = 0,20 W/mK
EPS(16kg/m³) λ=0,040 W/mK
Taşyünü λ=0,040 W/mK
Neopor/Karbonlu λ=0,032 W/mK
XPS λ=0,030 W/mK

Hangi malzemeler dış cephe mantolama  malzemesi olarak kabul edilir?

TS 825 ve EN Standardına göre ısı iletim katsayısı λ=0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Diğer malzemeler yapı malzemesi olarak kabul edilir.

Isı Yalıtım Sistemlerinin Yangın dayanımı nedir ?

EPS, Neopor, Karbonlu Innova ve XPS Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı TS EN 13501-1 standardına göre de E sınıfındadır ( Eski yönetmelik olan DIN 4102’ye göre B1 sınıfı Zor Alev Alan). Taşyünü Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı ise yine aynı standarda göre A sınıfındadır.

Dış cephe mantolamada  kullanılar filelerin hangi özelliklerde olması gerekir?

Dış cephe mantolamada  kullanılacak donatı filesinin kalitesi, tüm ısı yalıtım sisteminin uzun yıllar sürecek dayanımının anahtarıdır. Bunun için dış cephe mantolamada kullanılan filelerin 160 gr/m2 ağırlıkta ve alkali dayanımlı cam elyaflarından üretilmesi gerekir.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereği binada ısı yalıtımı yaptırılmasına karar verilmesi için ne kadar çoğunluk yeterli olur?

Oturulan site ya da apartmanlarda kat mülkiyeti kanunu gereği % 51’lik çoğunluğun sağlandığı durumlarda apartman ve/veya site yönetimine yetki verilerek ısı yalıtımı yaptırılır.

Binalarda ısı yalıtımı ile ilgili uyulması gereken standart ve yönetmelikler   nelerdir?
TS 825 -2008 tarihli Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) binalarda ısı yalıtımı yaptırılırken uyulması gereken kurallardır.

TS 825 Standardı hangi binaları kapsar?

Mevcut binalar : Mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde standartta verilen veya tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayılarına eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.

Yeni yapılacak olan binalar : Projeyi hazırlayan mühendislik firması tarafından yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar.


Boya ya da sıva ile ısı yalıtımı yapılabilir mi?

Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük ve standartlara uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Mikron kalınlığında boya veya sıva gibi düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle, ısı yalıtımı uygulamalarından beklenen yüksek performansa ulaşılamaz. Bir ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, yalıtım performansı da artar.

Sıcak bir bölgede yaşıyoruz ısı yalıtımı yaptırmalı mıyız?

Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Isı tasarrufu ve amortisman süresi ne olur ?

Isı tasarrufu, kullanacağınız yalıtım kalınlığına ve binanızın yapısına göre ortalama % 50 olacaktır. Amortisman süresi ise ısınmaya (ve varsa soğutmaya) yönelik tükettiğiniz yakıt miktarına ve yakıtın türüne göre ortalama 2-5 yıl arasında olacaktır.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA SİSTEMLERİ UYGULAMA BİLGİLERİ
                                                                                                                     
YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

• Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 2 çeşit uygulama yapılabilir.

1. Noktasal ve Şerit Yapıştırma
Yapıştırma harcı ısı yalıtım levha  yüzeyinin tümüne kenarları boyunca sürekli/şerit, orta kısımlara noktasal olarak sürülür.
Yapıştırıcı ısı yalıtım  levhalarının arkasına en az %40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.2. Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma  
Eğer uygulama yüzeyinin mastarında ise yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzeye tamamen kaplayacak şekilde dağıtılarak sürülür.Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

• Kullanılacak dübeller, uygulama yüzeyinin özelliklerine göre teyit edilmelidir.
• Dübelleme işlemine, yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra başlanmalıdır. Bu süre 24 saat olarak kabul edilebilir.

Uygulama yapılacak bölgedeki max. rüzgar hızına göre dübel miktarı ve dübel yerleşimleriMerkezlerin Köşe Profili İle Oluşturulması

Bina köşeleri, pencere ve kapı merkezlerinde düzgün bir köşe oluşturmak için köşe profili kullanılır. Köşe profili uygulanan merkezlerin mekanik mukavemeti artar. Köşe profili uygulamasıcsıva uygulamasından bir gün önce yapılmalı.  ısı yalıtım levha sıvası köşe profili yapılacak köşelere uygulanır ve üzerine köşe profili alüminyum mastar ve terazi yardımı ile yerine montajı yapılır.

Köşelerde Sıklaştırma

Rüzgar yükü binalarda enfazla köşelerde yalıtım plakalarını ayırmaya çalışır, bu yüzden rüzgar yükünü karşılaması için özellikle 8. kattan sonra köşelerde dübel takviyesi tavsiye edilir.ISI YALITIM SIVASI UYGULANMASI  

Sıva Katlarının Oluşturulması 
İlk kat sıva, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır.
• 1 torba Klimatherm ısı yalıtım levha sıvası içerisine 5-6 lt su ilave edilerek, düşük devirli mikser yardımı ile karıştırılarak istenen kıvam elde edildikten sonra 5 dakika dinlendirilir ve daha sonra 1-2 dakika karıştırılıp iki saat içersinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç kullanılmadan kuruma yaptı ise tekrar su ilave edilerek kullanılmaz.
• Uygulanacak yüzey temiz, kuru, kimyevi maddelerden temizlenmiş olmalıdır.                                                                         
• Uygulama sıcaklığı 5º C ile 30º C arasında olmalıdır. Güneş altında, 30º C üstünde uygulama yapılmamalıdır.                                                 
• Sıva filesi ek yerleri birbiri üzerine yatayda ve düşeyde olmak üzere 10 cm bindirilmelidir.

Çelik mala ile ilk kat sıvanın uygulanması İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yatay veya düşey yerleştirilir.

• Sıva filesi; 4 mm.’lik toplam sıva kalınlığının 2/3’ü file altında, 1/3’ü file üstünde kalacak şekilde uygulanır. (filenin yalıtım levhası ile temas etmemesine dikkat edilmelidir).Cephede zayıf bölgeler olarak tanımlanan kapı veya pencere kenarları gibi bölgelere ek takviye file ilk kat  sıvanın içine yerleştirilerek zayıf kenarlar güçlendirilir.İlk kat sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır. İkinci kat sıva yaparken donatı filesinin yerinde oynamasını veya ilk kat sıva içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklenerek uygulama yapılır.

• İkinci kat sıva uygulaması, file uygulanmış alt kat sıva prizini almadan uygulanmalıdır.
• Geniş yüzeylerde, ikinci kat sıva uygulaması ara vermeden uygulanmalıdır.  
• Yalıtım sıvasının kurumasını takiben, tercihe bağlı olarak üzerine dekoratif sıva, kaplama veya boy uygulanabilir.DEKORATİF SIVA UYGULANMASI

• Dekoratif Sıva uygulamasından önce yüzey, hacimce %10–20 oranında inceltilmiş, Astar ile tek kat olarak astarlanmalıdır. Astar uygulamasından en az 6 saat sonra Dekoratif Sıva uygulamasına geçilebilir.
• 1 torba  dekoratif sıva içersine 6-6,5 lt su ilave edilerek, düşük devirli mikser yardımı ile karıştırılarak istenen kıvam elde edildikten sonra 10 dakika dinlendirilir ve daha sonra 1-2 dakika karıştırılıp iki saat içersinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç kullanılmadan kuruma yaptı ise tekrar su ilave edilerek kullanılmaz.
• Kıvamında hazırlanan malzeme çelik mala ile duvara uygulanır.
• Malzeme fazlası yüzeyden uzaklaştırılır.
• Plastik mala ile şekil vermek için perdah yapılır.
• Sıva kalınlığı malzeme tane kalınlığı kadar olacak şekilde devam edilir.
• Uygulama +5 ile +30 °C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.
• Güneşli, sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Farklı kuruma sürelerine bağlı olarak oluşabilecek ton farklılaşmalarını önlemek için geniş cephelerde, birbiriyle bağlantılı yüzeylerde uygulama ara vermeden bitirilmelidir.
• Uygulanmış yüzeyler priz alma süresi içerisinde olumsuz hava koşullarına karşı (yağmur, don, vb) korunmalıdır.