Google+

ÇBS Üniversal Astar


735225 - ÇBS Üniversal Astar
Akrilik Kopolimer Emülsiyon Esaslı, Pigmentli Geçiş Astarı
2,5 lt e, 7.5 lt e ,15 lt 


Uygulama Alanları          
ÇBS Universal astar , yeni mineral esaslı, macunlu, eski boyalı iç ve dış cephe yüzeylerde ve özellikle sentetik esaslı boyalardan su bazlı boyalara geçiş astarı olarak kullanılır. 

Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı             
Yüzeyde eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir.
Sentetik esaslı boyadan su bazlı boyaya geçiş astarı olarak kullanıldığında yüzey zımparalanmalı, tozu alındıktan sonar astarlanmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşırı rüzgar veya hava akımı olmamalıdır.    Uygulama sırasında yüzey ortam sıcaklığı +5 ile + 30 0C arasında olmasına dikkat etmelidir.

Uygulama   
Uygulamadan once astarı iyice karıştırınız ve başka boya veya astarlarla karıştırmayınız   
ÇBS Üniversal Astar ; yüzey hazırlığı tamamlanmış ÇBS markalı tüm iç ve dış cephe boyalardan once astar olarak, fırça veya rula ile tek kat uygulanır.   
İnceltme : ( Hacimce ) Su ile % 10 inceltilerek uygulanır.   
Kuruma Süresi : ( 25 0C - % 50 rr’de ) Dokunma kuruması 15-30 dak., Son kuruma 6 saat.   
Kaplama Gücü : Yüzeye bağlı olarak tek katta 8-10 m2/lt. 

Uygulama Sonrası          
ÇBS Universal astar uygulanan ve 6 saat sonra son kat uygulaması yapılan yüzeyler 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak ve fiziksel darbelerden korunmalıdır.   
Her uygulamadan sonar; fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.   
Astarı kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltmayınız.   
Artan astarın imhası veya diğer konularla ilgili olarak en yakın ÇBS Bayii’ne başvurunuz.

Taşımacılık Bilgisi             
ADR-RID ve IMDG taşımacılığı kapsamına girmemektedir.
 
Depolama Şartları          
Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, aşırı sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz.Depolama şartlarına uymak koşulu ile açılmamış, orjinal ambalajında 2 yıl depolanabilir.
 
Depolama Sıcaklığı         
( +5 oC ile +30 oC ) arasında depolayınız.

Donma Derecesi             
Donmaktan koruyunuz
 
Bağıl Nem  
23 ± 2o C, % 50 ± 5 reel rutubet.
 
Parlama Noktası (oC)    
(-)
 
Tehlike Sınıflandırması 
(R)isk
(S)afety

Güvenlik Sınıflandırması             
S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.   
S3/7 : Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.   
S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız.   
S29 : Kanalizasyona atmayınız.   
S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

  
Çöpe Atmayınız Güneş ve Isıdan Koruyunuz Donmaktan Koruyunuz Su ve Rutubetten Koruyunuz Dik Tutunuz Lavabo ve Kanalizayona Dökmeyiniz Üçlü Sorumluluk