Google+

ÇBS Süper Macun

534040 - ÇBS Süper Macun

Yağ Reçinesi Esaslı Macun. ÇBS Süper Macun yağ reçinesi esaslı, havada oksidasyonla kuruyan, inşaatlarda,  eniz araçlarında iç ve dış her türlü ahşap ve duvar yüzeylerde kullanılan macundur. (Sınıf 2) ÇBS Süper Macun, suya ve deniz şartlarına son derece dayanıklı, zımparaya gelmesi kolay ve darbeye karşı dayanıklı macundur. 0.4 e, 0,8 e, 4 e,

Uygulama Alanları          
Suya ve deniz şartlarına son derece dayanıklı, derin çukur yüzeylerin doldurulmasında,ahşap ve duvar yüzeylerde yüzey düzgünlüğünü sağlamak için kullanılır.

Uygulama öncesi Yüzey Hazırlığı       
Yüzeyde eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Ahşap yüzeylere yapılacak uygulamalarda yakılarak yapılan budak ve recine temizliğinden sonra ahşabın mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı korunmasını sağlamak için 2 kat ÇBS Truva Ahşap Koruyucu ile doyurma yapılır. Yaklaşık 12 saat sonra ÇBS Süper Macun ile çukurlar doldurularak yüzey düzgünlüğü sağlanır.    
Macun veya astar uygulanacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru, ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşırı rüzgar veya hava akımı olmamalıdır.   
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile + 30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama          
Uygulamadan önce macunu iyice karıştırınız ve başka yabancı kimyasallar ve macunlarla karıştırmayınız.    
ÇBS Süper Macun uygulamasında uygulama kalınlığına bağlı olarak ortalama 10 saat sonra P 80 - P 200 aralığındaki zımpara kağdı ile zımpara yapılır.   
Macun uygulanmış yüzeye yaklaşık 18 saat sonra sentetik esaslı ÇBS Saten Astar uygulanır ve son kat boya olarak isteğe bağlı olarak ÇBS Lux, ÇBS Süpermat veya diğer ÇBS son kat boyalar uygulanır,
l kg ÇBS Süper Macun ile yüzeye ve film kalınlığına bağlı olarak 5-10 m2 lik alan tek kat macunlanır.

Uygulama Sonrası          
ÇBS Süper Macun uygulanan yüzeyler 8 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak ve fiziksel darbelerden korunmalıdır.    
Her uygulamadan sonra; spatulanızı temizleyiniz.    
Artan üründe kabuk oluşumunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar ÇBS Eğriboz Sentetik Tiner ilave ederek karıştırmadan ağzım sıkıca kapatarak saklayınız.

Depolama Şartları          
Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, asm sıcaklık, nemden koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış, orjinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.
 
Depolama Sıcaklığı         
7°C ile 30°C arasında depolanmalıdır.
 
Bağıl Nem          
23 ± 2°C, % 50 ± 5 reel rutubet
 
Parlama Noktası             
(<*C): 42 °C ASTM-D 3278 (Kapalı kap)

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri           
R10: Alevlenebilir   
R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.    
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.    
S3/7: Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapak olarak muhafaza ediniz.   
816: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin.    
S37: Uygun koruyucu eldiven takın.   
824/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.    
S29: Kanalizasyona atmayınız.    
S33: Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alın.    
S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın   
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
 
 
Güneş ve Isıdan Koruyunuz Donmaktan Koruyunuz Su ve Rutubetten Koruyunuz Dik Tutunuz Üçlü Sorumluluk Çöpe Atmayınız Lavabo ve Kanalizasyona Dökmeyiniz Sertifikalar
         
Alevlenebilir Sağlığa Zararlıdır Türk Malı