Google+

ÇBS İzoastar


735241 - ÇBS İzoastar
Akrilik Esaslı, Dış ve İç Cephe Astarı
0.75 e, 2.5 e, 15e


Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı
Yüzeyde eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir.    
Yüzeydeki çıkıntı ve pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir.   
Yüzeydeki kırık ve çatlaklar akrilik esaslı macun veya beyaz çimento ile (kullanılacak renkteki boyadan ilave edilerek) tamir edilmelidir.    
Uygulama yapılacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru, ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşın rüzgar veya hava akımı olmamalıdır.    
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının + 5°C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama
Uygulamadan önce astan iyice karıştırınız ve başka astarlarla kanştırmayınız.   
Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra; Fırça ve rulo ile tek kat perdah yapmadan uygulanır. Katlar arasında 2 saat beklenmelidir.   
Ham sıva veya kireç badana üzerine uygulamalarda 4 kat su ile, eski boyalı yüzeylere uygulamada 6 kat su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit oranda nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır, l it ÇBS İzoastar ile, yüzeye bağlı olarak tek katta 8-10 m* Tik alan astarlanır.

Uygulama Sonrası          
ÇBS İzoastar uygulamasından 6 saat sonra son kat uygulama yapılır. Uygulama yapılan yüzeyler 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşın sıcak ve fiziksel darbelerden korunmalıdır.   
Her uygulamadan sonra; fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.

Depolama Şartları          
Direkt güneş ışınlan, yağmur, kar, aşın sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış, orjinal ambalajında l yıl depolanabilir. 

Depolama Sıcaklığı         
5 °C ile 30 °C arasında depolanmalıdır.

Donma Derecesi             
Donmaktan koruyunuz.

Bağıl Nem          
23 i 2 °C, % 50 ± 5 reel rutubet.

Güvenlik Uyarıları          
R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.   
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.   
S3/7: Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.    
S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.   
S29: Kanalizasyona atmayınız.    
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz. 
  
Çöpe Atmayınız Lavabo ve Kanalizasyona Dökmeyiniz Güneş ve Isıdan Koruyunuz Donmaktan Koruyunuz Su ve Rutubetten Koruyunuz Dik Tutunuz Türk Malı Sertifikalar Üçlü Sorumluluk