Google+

ÇBS Dekra-Lit

335060 - ÇBS Dekra-Lit
Su Bazlı, Mat, Emülsiyon Esaslı, Grensiz Son Kat Dış Cephe Boyası ÇBS Dekra-Lit, sıva yapılmış her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde koruma, dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak kullanılır. ÇBS Dekra-Lit, uygulandığı yüzeyde çabuk kurur. Atmosfer koşullarına dayanıklı, esnek ve örtücü film oluşturur. Yağış, nem, güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine, endüstriyel hava şartlarına dayanıklıdır. 2.5 e, 15 e

Uygulama Alanları    
Sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla v.b. yapı elemanlarında kullanılır.   
Macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins dış yüzeylerde, PVA veya akrilik esaslı dış cephe boyası uygulanmış yüzeylerde koruma ve dekorasyon amaçlı olarak özel mekanlarda (okul, hastane, otel vb.) güvenle kullanılır.

Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı             
Yüzeyde eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir.
Boya veya astar uygulanacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşın rüzgar veya hava akımı olmamalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır.   
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının + 5 °C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Eski Boyalı Yüzeyler       
Boya veya astar uygulanacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşın rüzgar veya hava akımı olmamalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır.   
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının + 5 °C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.   
Duvardaki çatlaklar ve düzgün olmayan yüzeyler akrilik esaslı macun veya beyaz çimento ile (kullanılacak renkteki boyadan ilave edilerek) düzleştirilmelidir. Macunlanmış yüzey zımparalandıktan sonra; ÇBS Beyaz Astar (hacimce % 10 inceltilerek) fırça veya rulo ile yüzeye iyice nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Astar uygulaması yapıldıktan 24 saat sonra iki kat ÇBS Dekra-Lit uygulaması yapılabilir.Yeni Yüzeyler: ÇBS Beyaz Astar ile astarlanır. Astar uygulaması yapıldıktan 24 saat sonra iki kat ÇBS Dekra-Lit uygulaması yapılabilir.

Yeni yüzeyler   
ÇBS Beyaz Astar ile astarlanır. Astar uygulaması yapıldıktan 24 saat sonra iki kat ÇBS Dekra-Lit uygulaması yapılabilir.
 
Uygulama          
Uygulamadan önce boyayı iyice karıştırınız ve başka boyalarla karıştırmayınız.     Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere; ÇBS Dekra-Lit rulo veya fırça ile iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmelidir.

İnceltme            
(Hacimce) Su ile % 25 inceltilerek uygulanır.
 
Kuruma Süresi 
(25 °C-% 50 rr'de) Max. 24 saat
 
Kaplama Gücü 
Yüzeye bağlı olarak tek katta 10-12 m2/ it

Uygulama Sonrası          
ÇBS Dekra-Lit uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşın sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.   
Her uygulamadan sonra; fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.   
Boyayı kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltmayınız.    
Artan boyanın imhası veya diğer konularla ilgili olarak en yakın ÇBS Bayii'ne başvurunuz.

Depolama Şartları          
Direkt güneş ışınlan, yağmur, kar, aşın sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış, orjinal ambalajında 2 yıl depolanabilir.
 
Depolama Sıcaklığı         
Oda sıcaklığında depolanmalıdır.
 
Donma Derecesi             
Donmaktan koruyunuz.
 
Bağıl Nem          
23 ± 2 °C, % 50 ± 5 reel rutubet.
 
Taşımacılık Bilgisi             
ADR-RID ve IMGD taşımacılığı kapsamına girmemektedir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri           
R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.    
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.   
S3/7: Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.    
S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.   
S29: Kanalizasyona atmayınız.    
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

Çöpe Atmayınız Güneş ve Isıdan Koruyunuz Donmaktan Koruyunuz Su ve Rutubetten Koruyunuz Dik Tutunuz Üçlü Sorumluluk Lavabo ve Kanalizasyona Dökmeyiniz Sertifikalar Türk Malı